Itämeren suojelu

Yleistä

Abyss Art tekee työtä Itämeren suojelemiseksi dokumentoimalla valokuvin Itämeren viimeisiä hyvinvoivia vedenalaisia ekosysteemejä. Julkaisemme vedenalaisvalokuviamme tuotteissamme ja mediassa sekä tuotamme Itämeren suojelua edistäviä valokuvanäyttelyitä. Lisäksi tuemme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri
-hankkeita. Abyss Artin merkittävin Itämeren suojeluponnistus on korkealaatuisista valokuvista koostuva ulkoilmanäyttely Beneath the Waves of the Baltic Sea, joka kiertää Itämeren valuma-alueen merkittävimmät kaupungit.

Näyttelyt

Yhteisen Itämeremme tilaa havainnollistavien valokuvanäyttelyiden avulla syvennämme Itämeren valuma-alueen asukkaiden Itämeri-tietoisuutta sekä lisäämme heidän motivaatiotaan Itämeren suojelemiseksi. Motivaatio ja innostus Itämeren suojeluun syntyy, kun ihmiset saavat omakohtaisia kokemuksia Itämerestä päästessään kurkistamaan valokuvien avulla Itämeren viimeisiin kukoistaviin vedenalaisiin ekosysteemeihin. Tällaisten positiivisten katselukokemusten myötä uskomme, että suojelua hidastavat vallitsevat käsitykset kuolleesta ja menetetystä Itämerestä väistyvät konkreettisen suojelutoiminnan tieltä.

Beneath the Waves of the Baltic Sea
-ulkoilmavalokuvanäyttely

Beneath the Waves of the Baltic Sea on suuren kokoluokan ulkoilmavalokuvanäyttely, joka tavoittelee miljoonien ihmisten yleisöä kiertämällä Itämeren valuma-alueen merkittävimpien kaupunkien ydinkeskustoissa.

Lue lisää:Beneath the Waves of the Baltic Sea
-ulkoilmavalokuvanäyttely

Vedenalainen Saaristomeri
-valokuvanäyttely

Vedenalainen Saaristomeri -valokuvanäyttely on ensimmäinen laajassa mittakaavassa toteutettu Itämeren vedenalaisia maisemia ja ekosysteemejä esittelevä kansainvälisesti kiertänyt näyttely. Näyttely on ollut esillä vuodesta 2006 lähtien 20 näyttelytilassa Suomessa, Saksassa ja Venäjällä, joissa se on saanut hyvän vastaanoton ja tavoittanut yhteensä noin 100 000 ihmistä.

Lue lisää:Vedenalainen Saaristomeri
-valokuvanäyttely

Vedenalainen Itämeri -seinäkalenteri

Itämeren ainutlaatuisia vedenalaisia maisemia esittelevä Vedenalainen Itämeri -seinäkalenterimme ottaa kantaa Itämeren huolestuttavaan tilaan. Kalenterin viesti on selkeä: Itämeren upea vedenalainen luonto on uhattuna ja suojelun tarpeessa. Tämän asian päivittäiseen muistuttamiseen Vedenalainen Itämeri -seinäkalenteri on mitä oivallisin väline – kotona ja työpaikalla.

Lue lisää:Vedenalainen Itämeri -seinäkalenteri

Tukemme Puhdas Itämeri -hankkeille

Abyss Art on mukana tukemassa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita. Olemme lahjoittaneet Itämeren vedenalaisten valokuviemme käyttöoikeuksia Puhdas Itämeri -hankkeille, joiden viestinnässä nämä kuvat ovat tärkeitä visuaalisia elementtejä. Abyss Art on tukenut hankkeita myös taloudellisesti. Puhdas Itämeri
-hankekokonaisuus on koko Itämeren valuma-alueen tehokkain ympäristöhanke ja elintärkeä ensiapu hädänalaiselle Itämerelle.

Lue lisää Puhdas Itämeri -hankkeista: